Από την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και για τους επόμενους 3 μήνες θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, η κινητή εκπαιδευτική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού…
        Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 ο Διοικητής της Ναυτικής Δύναμης της Επιχείρησης United Nations Interim Force ιn Lebanon (Maritime Task Force) (MTF UNIFIL) Υποναύαρχος Sergio Fernando de Amaral Chaves Jr. του…
        Φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Πλοίου Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και της επιβαίνουσας διευρυμένης Διακλαδικής Υγειονομικής Ομάδας στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής αναβαθμισμένης δυνατότητας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων νησιών του Αιγαίου,…
          Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕΠΑΛ), εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Ελέγχου Βλαβών (ΕΒ) «Πλοίαρχος (Μ) Κ. Αράπης», εκπαίδευση δεκαοκτώ (18) μελών του πληρώματος…
            Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 επισκέφθηκε την Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) αντιπροσωπεία καθηγητών και φοιτητών από το Gerald R. Ford School of Public Policy του Πανεπιστημίου του Michigan…