Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

1. Γνωρίζεται ότι στη ΔΝΕ, στο χώρο της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, λειτουργεί το γραφείο προληπτικής ψυχικής υγιεινής (ΓΠΨΥ), το οποίο δραστηριοποιείται στην προαγωγή ψυχικής υγείας, και στην ψυχοκοινωνική μέριμνα για το προσωπικό του ΠΝ (Μόνιμα στελέχη-Στρατευμένης θητείας-Πολιτικό προσωπικό) καθώς και για τα ενήλικα μέλη των οικογενειών τους.

2. Το ΓΠΨΥ παρέχει τη δυνατότητα για ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική οικογένειας-γονέων-ζεύγους, αντιμετώπιση εργασιακού στρες, διαλέξεις, συμβουλευτική διοικήσεων και παρεμβάσεις σε κρίση και σε επείγοντα γεγονότα. Εστιάζει επίσης στη δυσπροσαρμογή και στην πρόληψη ακραίων εκδηλώσεων της συμπεριφοράς (χρήση ναρκωτικών, βιαιότητα, αυτοκαταστροφικότητα).

3. Στο ΓΠΨΥ λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 μέρες του έτους η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, στο νούμερο 800.114.5553(χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο) και 210-5574121 (με αστική χρέωση), 31376 (εσωτ) και 31377 (εσωτ). Η γραμμή στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έχει ρόλο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό και μπορεί το προσωπικό του ΠΝ (Μόνιμο-Στρατευμένης θητείας-Πολιτικό προσωπικό) και ενήλικα μέλη των οικογενειών του να καλεί εμπιστευτικά, ανώνυμα ή (διαζ) επώνυμα.

4. Προτρέπεται το προσωπικό να κάνει χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών όποτε επιθυμεί και να συμβάλει στην ευρύτερη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓΠΨΥ στο σύνολο του προσωπικού και στις οικογένειες τους.

5. Από ΓΠΨΥ διατίθεται έντυπο ενημερωτικό υλικό του ΥΠΕΘΑ (αφίσες, δίπτυχα, κάρτες) σχετικά με την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενες μονάδες κατόπιν συνεννοήσεως με το ΓΠΨΥ.