Κέντρο Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ) - Διατελέσαντες Διοικητές

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΣΜΝ

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

Πλοίαρχος

Π.Λουμάκης Π.Ν.

27-7-88

12-6-90

2

Πλοίαρχος

Β.Παναγιάρης Π.Ν.

12-6-90

13-12-91

3

Πλοίαρχος

Π.Κικαρέας Π.Ν.

13-12-91

23-3-92

4

Αντιπλοίαρχος

Κ.Καραΐσκος Π.Ν.

23-3-92

19-8-92

5

Πλοίαρχος

Σ.Βασιλείου Π.Ν.

19-8-92

9-3-93

6

Αρχιπλοίαρχος

Σ.Βασιλείου Π.Ν.

9-3-93

21-3-94

7

Αντιπλοίαρχος

Α.Πουλιέζος Π.Ν.

21-3-94

4-4-94

8

Πλοίαρχος

Α.Πουλιέζος Π.Ν.

4-4-94

10-4-98

9

Αρχιπλοίαρχος

Σ.Βασιλείου Π.Ν.

10-4-98

12-1-99

10

Υποναύαρχος

Σ.Βασιλείου Π.Ν.

12-1-99

14-2-01

11

Πλοίαρχος (Μ)

Ε.Πρεβενάς Π.Ν.

14-2-01

6-3-01

12

Αρχιπλοίαρχος (Μ)

Ε.Πρεβενάς Π.Ν.

6-3-01

30-8-04

13

Αρχιπλοίαρχος (Μ)

Κ.Ηλιόπουλος Π.Ν.

30-8-04

15-9-05

14

Υποναύαρχος

Γ.Δ.Χλιμίντζας Π.Ν.

15-9-05

9-5-08

15

Πλοίαρχος

Α.Χείλαρης Π.Ν.

9-5-08

18-4-11

16

Αντιπλοίαρχος

Π.Παπαδάτος Π.Ν.

18-4-11

19-10-11

17

Πλοίαρχος

Π.Παπαδάτος Π.Ν.

19-10-11

17-2-12

18

Πλωτάρχης

Γ.Σταυρίτης Π.Ν.

17-2-12

12-5-12

19

Αντιπλοίαρχος

Γ.Σταυρίτης Π.Ν.

12-5-12

3-9-12

20

Πλοίαρχος

Γ.Σάγος Π.Ν.

3-9-12

11-4-14

21

Πλοίαρχος (Μ)

Ρ.Ανέστης Π.Ν.

11-4-14