Αποστρατεία / Συνταξιοδότηση Ανθυπασπιστών & Υπαξιωματικών

Αφορά τις περιπτώσεις:

 • Αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
 • Αποστρατείας μετά από αίτησή τους.
 • Αποστρατείας για λόγους υγείας μετά από απόφαση ΑΝΥΕ.
 • Συνταξιοδότησης μέλους της οικογένειας θανόντος Στρατιωτικού.
 • Απόλυση Εφέδρων λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας.
 • Απόλυση Εφέδρων επειδή εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους ανακλήθηκαν.


Μετά την αποστρατεία του, ο/η ενδιαφερόμενος/η ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:


Στο Ε/ΔΝΕ/Δ (Σκαραμαγκάς, Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, ΔΝΕ, Ισόγειο, Γραφείο 5, τηλ. 2105531169):


Προσκομίζει:


1 φωτογραφία ταυτότητας με τον αποστρατευτικό βαθμό (3x4cm, με θερινή στολή επιθεωρήσεως, σε μπλε φόντο).


Παραλαμβάνει:

 • Φύλλο Απολύσεως και Επιστρατεύσεως.
 • Στο Δήμο ή την Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος:

Παραλαμβάνει:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (4 αντίγραφα θεωρημένα).
*Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέλους οικογένειας, λόγω θανάτου Στρατιωτικού, παραλαμβάνεται Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (4 αντίγραφα θεωρημένα).

Στον ΠΟΝ (Βοτανικός, Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, Κεντρικό Κτίριο, Λογιστήριο, τηλ. 2103484265)

Παραλαμβάνει:

Βεβαίωση Μη Οφειλών. (2 αντίγραφα).

Στο ΓΕΝ/Β3-IVα (Κίνηση) (Χολαργός, Στρατόπεδο Παπάγου, Ενδιάμεσο κτίριο, 2ος Όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2106557249)

Προσκομίζει / Επιστρέφει:

 • Βεβαιωτικά αναγνώρησης για τα 5 πρώτα χρόνια θητείας στο Ναυτικό για τους ΕΜΘ.
  • α) Αναγνώριση απο ΓΛΚ
  • β) Ακύρωση απο ΙΚΑ
  • γ) Διπλότυπο είσπραξης τύπου Ά
  • δ) Διαβιβαστικό του ΓΕΝ προς ΜΤΝ και κοιν. τον ενδιαφερόμενο
 • Βεβαίωση αναγνώριση θητείας εάν υφίσταται.
 • Βεβαίωση Μη Οφειλών (1 αντίγραφο)
 • Βεβαίωση για την παράδοση των βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης (1 αντίγραφο)
 • Στρατιωτική Άδεια Οδήγησης, εφόσον του είχε χορηγηθεί
 • Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας εφόσον υπάρχει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας στο Βιβλιάριο Μητρώου. (Αν δεν υπάρχει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας παραδίδει το Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας στο ΓΕΝ/Β3-VI και παραλαμβάνει Βεβαίωση για έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας)
 • Παραλαμβάνει:
 • Φύλλο Πορείας Αποστρατείας
 • Κοινοποίηση Απόφασης Αποστρατείας
 • Βιβλιάριο Μητρώου
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, εφόσον υπάρχει
 • Στο ΓΕΝ/ΔΥΓ-ΙΙ (Χολαργός, Στρ. Παπάγου, Βοηθητικό κτίριο, 2ος όροφος, Γραφείο 240, τηλ. 2106551116, 2106551113)

Προσκομίζει / Επιστρέφει:

 • Κοινοποίηση Απόφασης Αποστρατείας.
 • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (και προστατευομένων μελών, εφόσον έχουν χορηγηθεί).
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚΚΑ) (και προστατευομένων μελών, εφόσον έχει χορηγηθεί).
 • Μαγνητική κάρτα εισόδου στα Ν. Νοσοκομεία, εφόσον έχει χορηγηθεί.

Παραλαμβάνει:

Βεβαίωση για την παράδοση των ΒΥΠ (2 αντίγραφα).

Στη Δ/ΓΕΝ/Α' Χρηματική Διαχείριση (Χολαργός, Στρ. Παπάγου, Βοηθητικό κτίριο, Ισόγειο, Γραφείο Ι-06, τηλ. 2106557176, 2106551218):

Προσκομίζει

Φύλλο Πορείας Αποστρατείας

Παραλαμβάνει:

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (για τη ΔΔΜΝ).

Στο ΓΕΝ/Β3-Vδ (μητρώα) (Χολαργός, Στρ. Παπάγου, Ενδιάμεσο κτίριο, 3ος Όροφος, Γραφείο 305, τηλ. 2106557807)

Προσκομίζει:

Παραλαμβάνει :

 • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
 • Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Καταστάσεως.
 • Τυχόν συμπληρωματικά πιστοποιητικά (βεβαιωτικά εξαμήνων, καταδυτικών, πτητικών, Υ/ΚΤ ή αλεξιπτωτιστού).

Στη ΔΔΜΝ/Επιμελητεία (Παπαρρηγοπούλου 2, Πλ. Κλαυθμώνος, Α' Χρημ. Διαχείριση, ισόγειο, τηλ.2103368655, 210-3368740):

Προσκομίζει:

Το Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας.

Παραλαμβάνει:

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας με βεβαίωση χρεών προς ταμεία (σε τρία (3) αντίγραφα για ΓΕΝ – ΜΤΝ – ΕΛΟΑΝ).

Στο ΓΕΝ/Β3-VI (γραφείο συντάξεων) :

Προσκομίζει / Επιστρέφει:

 

 • Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας
 • 3 φωτογραφίες ταυτότητας με τον αποστρατευτικό βαθμό (3x4cm, με θερινή στολή επιθεωρήσεως, σε μπλε φόντο).
 • Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας από ΔΔΜΝ (βλ. άνω).
 • Τυχόν συμπληρωματικά πιστοποιητικά (βεβαιωτικά εξαμήνων, καταδυτικών, πτητικών, Υ/ΚΤ ή αλεξιπτωτιστού) (από την Υπηρεσία που διετέλεσε τα εξάμηνα, σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα)
 • Τυχόν βεβαιωτικά προϋπηρεσίας (από την πολιτική ή στρατιωτική υπηρεσία στην οποία εργάστηκε).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (1 αντίγραφο) από τον Δήμο ή την Κοινότητα (βλ άνω).
 • Φορολογική Ενημερότητα ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1.
 • Φωτοαντίγραφο (μη θεωρημένο) πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ).
 • Βεβαιωτικό σπουδών τέκνων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δημόσιο ΙΕΚ.
 • Αριθμό ΑΜΚΑ.
 • Βεβαιωτικό αναγνώρισης σπουδών εάν υφίσταται (πρωτότυπο)
 • Βεβαίωση περί οφειλής ή μη αναγνώρισης εξαμήνων από το γραφείο επιδομάτων κινδύνου Ε-3-IV-ΣΤ, 1ος όροφος, κεντρικό κτίριο, γραφείο 134, τηλ. : 210-65-51005.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ετών εκστρατείας καταταγής απο 1/10/1990 και μετα, 1ος όροφος, κεντρικό κτίριο, γραφείο 134, τηλ. : 210-65-51005.

Συμπληρωμένες τις αιτήσεις:

 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέλους οικογένειας θανόντος Στρατιωτικού προσκομίζει, αντί των ανωτέρω, τις αιτήσεις:

Παραλαμβάνει: