Ιστορικό

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων, με τα πλοία και το προσωπικό της, από της εντάξεως του πρώτου Α/Γ στη δύναμη του Ελληνικού Στόλου , συμμετείχε στην πρώτη γραμμή σε όλες τις ιστορικές στιγμές των αγώνων του έθνους και του Π.Ν. με την ίδια ψυχική έξαρση και αυταπάρνηση που έδειξε και ο υπόλοιπος Ελληνικός Λαός. Έτσι απέκτησε δικαιωματικά τον ανάλογο χώρο μέσα στις χρυσές σελίδες του βιβλίου των αγώνων και θυσιών του Ελληνικού Ναυτικού.

 


 

 ΑΜΦΙΒΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Όσον αφορά στις αμφίβιες επιχειρήσεις κατά τη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής περιόδους: 

α. Περίοδος 1884-1919
Τα πρώτα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν από Ελληνικής πλευράς για Αποβατικές Επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στη νεώτερη Ιστορία της Ελλάδας ήταν τα "ΑΧΕΛΩΟΣ", "ΑΛΦΕΙΟΣ", "ΕΥΡΩΤΑΣ", "ΠΗΝΕΙΟΣ" και "ΑΘΗΝΑΙ" που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σαν οπλιταγωγά. Τα τέσσερα πρώτα από αυτά ναυπηγήθηκαν στο BLACKWALL μεταξύ 1884 και 1885 και πήραν μέρος στους πολέμους της Κρήτης του 1897 και στους Βαλκανικούς του 1912-13. 
Το "ΑΛΦΕΙΟΣ" συμμετείχε στην απόβαση εκστρατευτικού σώματος του Συνταγματάρχου Τ. Βάσου στην περιοχή Κο-λυμπαρίου Χανίων τον Φεβρουάριο του 1897 και τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου στη σκάλα Λεπτοκαριάς. Στις 6 Μαίου συνέλαβε το Αυστροουγγρικό ατμόπλοιο «ΜΙΝΕΡΒΑ». Το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το 1919 ανήκε στη μοίρα του Ιονίου. Κατόπιν παραδόθηκε στην Υδρογραφική Υπηρεσία από την οποία και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον παροπλισμό του (1936). Το "ΑΘΗΝΑΙ" ήταν ένα από τα εμπορικά πλοία που είχαν επιταχθεί για την υποβοήθηση των παραπάνω πολεμικών πλοίων αμφίβιου πολέμου. X ρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13. Μετά τους πολέμους δόθηκε πίσω στους ιδιοκτήτες του και αργότερα βυθίστηκε κοντά στις ακτές της Αμερικής λόγω πυρκαγιάς.


Οπλιταγωγό Αθήναι

 

Άλλα εμπορικά πλοία που επιτάχθηκαν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων ήταν τα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", "ΜΥΚΑΛΗ", "ΑΡΚΑΔΙΑ", "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" και ΈΣΠΕΡΙΑ" τα οποία μετασκευάσθηκαν, επανδρώθηκαν με πληρώματα και αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και απετέλεσαν τη μοίρα των εύδρομων εκτελώντας συγχρόνως και αποστολή οπλιταγωγών. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες μετασκευής που εκτελέστηκαν σε αυτά προκειμένου να μετατραπούν σε "οπλιταγωγά" ή "μεταγωγικά" όπως τα αποκαλούσαν. Οι εν λόγω μετασκευές περιελάμβαναν: 
(1) Τοποθέτηση μπετόν στο πρυμναίο τμήμα για να γίνουν έμπρυμνα.
(2) Αφαίρεση ιστών και υπερκατασκευών για να ελαττωθούν τα περιττά βάρη.
(3) Διάνοιξη θυρίδων στις παρειές (μάσκες του πλοίου).
(4) Κατασκευή πλωτών διαδρόμων.
(5) Τοποθέτηση μεγαφώνων στα διαμερίσματα του πλοίου.

Οπλιταγωγό ΜΥΚΑΛΗ

 

β. Περίοδος 1919-1940

Στις 2/5/1919 έγινε απόβαση στη Σμύρνη του ελληνικού στρατιωτικού σώματος, το οποίο αποτελείτο από το 4 ο και 5 ο Σύνταγμα πεζικού και από 18 οπλιταγωγά του Ελληνικού Ναυτικού,. Στις 26 Αυγούστου 1922 με την εκκένωση της Σμύρνης απέπλευσαν και όλα τα Ελληνικά πλοία από αυτή. Στην περίοδο αυτή, γίνεται εμφανής η ευρεία χρησιμοποίηση των εμπορικών πλοίων για αποβατικές επιχειρήσεις. Από το 1937, το ΓΕΝ με διαταγές προς την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων και προς τα ιδρυθέντα επιτελικά γραφεία προέβαινε στην καταμέτρηση και προσδιορισμό των μεταφορικών δυνατοτήτων των εμπορικών πλοίων τα οποία και εφοδίαζε σταδιακά με τον απαραίτητο εξοπλισμό για στρατιωτικές μεταφορές εξαρτημάτων (κλίμακες αυτών, ζώνες φορτώσεως ζώων κλπ.) και εμελετούντο οι ανάγκες στερέωσης για τον εξοπλισμό τους.

 

γ. Περίοδος 1940-1945

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η απόκτηση των πρώτων αρματαγωγών από το Πολεμικό Ναυτικό. Τα πρώτα αρματαγωγά παρελήφθησαν από το Ναυτικό των Η.Π.Α. και ήταν τα "ΣΑΜΟΣ" με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Λάπα, "ΛΗΜΝΟΣ" με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Καλλέργη, Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ζάρπα και "ΧΙΟΣ". Τα τρία πρώτα απέπλευσαν από την Αγγλία στις 28 Νοεμβρίου 1943 και έφθασαν στη Μεσόγειο κατά τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ το τέταρτο απέπλευσε στις 25 Δεκεμβρίου 1943 και έφτασε στη Μεσόγειο ένα μήνα αργότερα.

Α/Γ ΧΙΟΣ

 

Δυστυχώς το Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ στις 6 Ιανουαρίου 1944 κατά τον πλου του από την Αγγλία προς τη Μπιζέρτα, όπου ήταν η βάση του, προσάραξε λόγω κακοκαιρίας στη βραχονησίδα "ΡLΑΝΕ" και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε γιατί η αποκόλλησή του ήταν αδύνατη. Τα υπόλοιπα Α/Γ έλαβαν μέρος σε πολλές και διάφορες αποστολές μεταφορών αλλά οι ουσιαστικότερες αποστολές τους κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και από την ένταξη τους στο Π.Ν. ήταν η συμμετοχή τους στην αποβατική επιχείρηση του Άντζιο. Τα Α/Γ ΣΑΜΟΣ και ΛΗΜΝΟΣ συμμετείχαν από την πρώτη κιόλας μέρα της επιχείρησης που ήταν η 21 Ιανουαρίου 1944, ενώ το Α/Γ ΧΙΟΣ αργότερα και μετά την αρχική τους απόβαση εκτέλεσαν αποστολή μεταφοράς ενισχύσεως από τη Νάπολη στο Άντζιο. Εξαιτίας της εξαίρετης δράσης αυτών των πλοίων ο τότε Α.Σ. Υποναύαρχος Αλεξανδρής γράφει: «Τα πλοία αυτά επέδειξαν κατά την επι­χείρηση αυτή την ίδια ορμητικότητα επιδεξιότητα και το αυτό πολεμικό πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει το Π.Ν σε όλες του τις επιχειρήσεις».

Α/Γ ΣΑΜΟΣ

 

Άλλη σημαντική αποστολή ήταν η συμμετοχή τους στις αποβατικές επιχειρήσεις της Νοτίου Γαλλίας μεταφέροντας στρατεύματα, οχήματα, μέσα αποβάσεως και κάθε είδους πολεμικό υλικό. Από τις 15/8 και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 1944 και τα τρία (3) Α/Γ κινήθηκαν δραστήρια μεταφέροντας υλικό και στρατεύματα σε διάφορους λιμένες της περιοχής αποβά-σεως για ανεφοδιασμό της αποβατικής δύναμης. Τον Απρίλιο του 1944 το Α/Γ ΛΗΜΝΟΣ έλαβε μέρος σε μεταφορές για ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων "κομά-ντο" που είχαν αποβιβασθεί στο νησί VIS των Δαλματικών ακτών. Τον Ιούλιο του 1944, το Α/Γ ΛΗΜΝΟΣ κατά τη διάρκεια πλου του από Άντζιο προς Μπαρλέτα, συνοδευόμενο από το αγγλικό Black Swan, προσέκρουσε σε νάρκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και τη δημιουργία μικρών υλικών ζημιών. Μετά από ένα επισκευαστικό δεκαήμερο στο Παλέρμο αναχώρησε για το Οράν, έτσι ώστε να συμμεθέξει στις επιχειρήσεις της Νότιας Γαλλίας.

Τέλος την 15 Οκτωβρίου 1944 με την είσοδο του Στόλου στην Ελλάδα τα Α/Γ ΣΑΜΟΣ και Α/Γ ΧΙΟΣ κατέπλευσαν στον Πόρο προερχόμενα από τον Τάραντα μεταφέροντας αυτοκίνητα και άλλα μηχανοκίνητα μέσα, καθώς και τμήματα του Αγγλικού στρατού, που τα αποβίβασαν το μεν πρώτο στο Καλαμάκι το δεύτερο δε στον Πειραιά. Αντίστοιχα το Α/Γ ΛΗΜΝΟΣ κατέπλευσε την προηγούμενη στον Πόρο προερχόμενο από Αλεξάνδρεια.

 

δ. Περίοδος 1945 έως σήμερα 
Την περίοδο 1945-46 αποκτήθηκαν από το Βρετανικό Ναυτικό έξι (6) Α/Γ τύπου LST (Landing Ship Tank) τα ΑΞΙΟΣ, ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΠΗΝΕΙΟΣ, ΣΤΡΥΜΩΝ, ΑΛΦΕΙΟΣ και ΑΧΕΛΩΟΣ τα οποία επεστράφησαν στη Βρετανία κατά το χρονικό διάστημα 1959-1964. Τα παραπάνω πλοία, μαζί με τρία (3) προϋπάρχοντα αμερικανικά Α/Γ, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό αποστολών αφού οι θαλάσσιες μεταφορές των στρατιωτικών δυνάμεων και των εφοδίων έδωσαν τη λύση στο πρόβλημα της εποχής που ήταν, η σχεδόν αδύνατη και χρονοβόρα χερσαία μεταφορά τους λόγω των ναρκοθετήσεων, των ενεδρών και της καταστροφής των γεφυρών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, όπου και αν υπήρχε. Επίσης, όποτε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων υπήρχε ανάγκη γρήγορης μεταφοράς μεγάλων στρατιωτικών μονάδων από το ένα πολεμικό μέτωπο στο άλλο, αυτές πάντα γίνονταν από τη θάλασσα με ταχύτητα, ασφάλεια και το σημαντικότερο χωρίς απώλειες. Οι θαλάσσιες μεταφορές του στρατού που έγιναν μόνο κατά το 1948 και 1949 συμπεριλάμβαναν: 251.000 άνδρες, 22.000 ζώα, 18.000 οχήματα, 85.000 τόνους υλικό, 46.000 τόνους πυρομαχικών και 210 πυροβόλα. Το σύνολο δε των μιλίων και ωρών, εν πλω που έκανε το κάθε πλοίο κατά την περίοδο 1947-1950 ήταν συνολικά 35.921 ώρες και 326.928 μίλια.

Την περίοδο 1946-1948 αποκτήθηκαν με δανεισμό δεκατρία (13) μικρά-αποβατικά σκάφη εφόδου τύπου LCA (Landing Craft Attack) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αποβατικές επιχειρήσεις καθώς και για την εκπαίδευση των καταδρομέων. Τα σκάφη αυτά επεστράφησαν στο Βρετανικό Ναυτικό μεταξύ 1959-1960. Το 1953, το Π.Ν. ενίσχυσε το στολίσκο των πλοίων Αποβάσεως με την απόκτηση του Δ/Π ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ πλοίο τύπου LSD (Landing ShipDock). Η αγορά αυτή του Ελληνικού Ναυτικού προερχόταν από το πλεόνασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Δ/Π ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ

 

Σημαντική είναι η προσφορά των πλοίων αποβάσεως σε έκτακτες ανάγκες της χώρας όπως στην περίοδο των σεισμών του Ιονίου πελάγους. Το 1958 και ενώ το Π.Ν. είχε αρχίσει να επιστρέφει τα Βρετανικά Α/Γ με ονομασίες ποταμών μαζί με τα δεκατρία μικρά αποβατικά τύπου LCA, απέκτησε έξι (6) Αμερικάνικα Ο/Γ τύπου LSM (Landing Ship Medium) τα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ, ΡΟΥΣΣΕΝ, ΔΑΝΙΟΛΟΣ, ΤΟΥΡΝΑΣ και ΜΕΡΛΙΝ. Όλα τα ανωτέρω πλοία έχουν παροπλισθεί. Εξαίρεση αποτελεί το Ο/Γ ΜΕΡΛΙΝ το οποίο στις 15 Νοεμβρίου 1972 μετά από σφοδρή σύγκρουση με το γιγαντιαίο υπερδεξαμενόπλοιο "World Hero" βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, 3 ν.μ. νότια από το λιμάνι του Πειραιά παρασέρνοντας μαζί του στον υγρό τάφο 44 άτομα.

Το 1960 παρελήφθη σαν τρία Α/Γ τύπου "Class 511" του Αμερικάνικου Ναυτι­κού και συγκεκριμένα τα Α/Γ ΡΟΔΟΣ, Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ και Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ. Γνωστή είναι η ιστορία του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ κατά την εισβολή των Tούρκων στην Κύπρο. Το πλοίο διατάχθηκε μετά τον απόπλου του από την Κύπρο, μεταφέροντας άνδρες την ΕΛΔΥΚ που είχαν αντικα­τασταθεί, να επιστρέψει και να αποβιβάσει αυτούς στην Πάφο, με κίνδυνο να προσβληθεί από την Τούρκικη Αεροπορία. Ο τότε Κυβερνήτης Πλωτάρχης Χανδρινός οδήγησε το πλοίο στην Πάφο και αποβίβασε την ΕΛΔΥΚ βοηθώντας ταυτόχρονα με το πυροβολικό του πλοίου στην κάμψη της αντίστασης των Τουρκοκυπρίων και τον έλεγχο της περιοχής από τους Κύπριους. Στην συνέχεια αφού υπολόγισε τον κίνδυνο από την Τουρκική Αεροπορία ακολούθησε Νότια πορεία προς τις Λυβικές ακτές παραπλανώντας τους Τούρκους που είχαν βγει προς αναζήτησή του. Μετά ανέστρεψε και κινούμενος Δυτικά επέστρεψε στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν η σύγχυση των Τούρκων και η βύθιση του Τουρκικού Α/Τ ΚΟCΑΤEPΕ που το νόμισαν Ελληνικό και υπεύθυνο του επεισοδίου της Πάφου.

Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ

 

Το 1964 και 1971 παρελήφθησαν αντίστοιχα τα τελευταία Α/Γ τύπου " Class 511" από το Αμερικάνικο Ναυτικό που ονομάστηκαν ΣΥΡΟΣ και ΚΡΗΤΗ. Όλα τα Α/Γ τύπου "Class 511" σήμερα έχουν παροπλισθεί, το δε Α/Γ ΣΥΡΟΣ μετά επισκευή του στο ΝΚ το 2000, επανέπλευσε στις Η.Π.Α. με ίδια μέσα και πλήρωμα παλαίμαχους του Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α., όπου και χρησιμοποιείται σήμε-ρα ως μουσείο.

Το 1971 απεκτήθη το Δ/Π ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ σε αντικατάσταση του παλαιού συνωνύμου του, το οποίο και παροπλίσθηκε στη συνέχεια το 2000. Το 1977 έγινε η τελευταία παραλαβή Α/Γ από το Αμερικάνικο Ναυτικό. Δύο Α/Γ τύπου "Class Terebone Parish" παρελήφθησαν το Μάρτιο του 1977 και ρυμουλκούμενα κατέπλευσαν στο ΝΚ στις 11 Ιουνίου 1977. Αυτά είναι τα Α/Γ ΚΩΣ και Α/Γ ΟΙΝΟΥΣΑΙ που επισκευάσθηκαν και ενεργοποιήθηκαν τον Αύγουστο και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου αντίστοιχα. Παράλληλα με την παραλαβή των δύο Α/Γ έγινε και ο παροπλισμός των Α/Γ ΛΗΜΝΟΣ, Α/Γ ΧΙΟΣ και Α/Γ ΣΑΜΟΣ.

 


 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Το Π.Ν. διαθέτει σήμερα πέντε σύγχρονα Α/Γ τύπου «Jason» Ελληνικής ναυπήγησης (το πρώτο εκ των οποίων παρελήφθη το 1994 και το τελευταίο το 2000) και τρία αερόστρωμνα τύπου «ZUBR», τα οποία έχουν δώσει νέες δυνατότητες στην εκτέλεση των αμφιβίων επιχειρήσεων.

 

α. Α/Γ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΟΣ 
Την 6η Μαρτίου 1985 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την ναυπήγηση πέντε νέων Αρματαγωγών τύπου ΣΑΜΟΣ σε αντικατάσταση ισαρίθμων παλαιών ναυπηγήσεως 1944. Σε εκτέλεση της αποφάσεως αυτής, το Πολεμικό Ναυτικό την 15η Μαίου 1986 υπέγραψε με τα Ναυπηγεία Ελευσίνος την πρώτη σύμβαση οδηγό για την πραγματοποίηση του έργου. Την σύμβαση αυτή ακολούθησαν άλλες τέσσερις επί μέρους συμβάσεις συμπληρωμένες από ανάλογους πίνακες προσθέτων εργασιών και υλικών καλύπτοντας έτσι αντίστοιχους τομείς και λεπτομέρειες της όλης κατασκευής. Η μελέτη κατασκευής των πλοίων υπήρξε προϊόν συνεργασίας Πολεμικού Ναυτικού και Ναυπηγείων Ελευσίνος συνδυαζόμενη με την κατά περίπτωση συνδρομή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και διαφόρων Ελληνικών και Ξένων οίκων μελετών.

(1) Α/Γ ΣΑΜΟΣ (L - 174) 
Το Α/Γ ΣΑΜΟΣ είναι το δεύτερο Α/Γ που καθελκύστηκε και το πρώτο που παραδόθηκε στο Π.Ν. Η ένταξή του στο Στόλο πραγματοποιήθηκε την 20 η Μαΐου 1994 με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μ. ΚΑΨΑΛΑ ΠΝ.

(2) Α/Γ ΧΙΟΣ (L - 173)
Η ναυπήγηση του Α/Γ ΧΙΟΣ το οποίο είναι το πρώτο Α/Γ που καθελκύστηκε αλλά το δεύτερο της σειράς που παραδόθηκε στο ΠΝ, άρχισε την 4 η Φεβρουαρίου 1987 με την κοπή των ελασμάτων. Ακολούθησε η τοποθέτηση της τρόπιδας την 15 η Απριλίου 1988 και στη συνέχεια η καθέλκυσή του την 16 η Δεκεμβρίου 1988. H Ελληνική Σημαία υψώθηκε και το πλοίο παραδόθηκε στο Π.Ν την 30 η Μαΐου 1996 με Κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Γ. ΝΤΟΥΝΗ ΠΝ.

(3) Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ (L - 175)
Η ναυπήγηση του Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, το οποίο είναι το τέταρτο Α/Γ που καθελκύστηκε και παραδόθηκε στο Π.Ν, άρχισε την 15 η Μαΐου 1986 με την κοπή των ελασμάτων. Ακολούθησε η τοποθέτηση της τρόπιδος την 1 η Ιουλίου 1989 και στη συνέχεια η καθέλκυση του πλοίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22 Οκτωβρίου 1998. Η Ελληνική Σημαία υψώθηκε την 6 η Οκτωβρίου 1999 και η ένταξή του πλοίου στο Στόλο την 24 η Ιανουαρίου 2000 με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο ΜΠΑΣΤΑ ΠΝ.

(4) Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ (L - 176)
Η ναυπήγηση του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, το οποίο είναι το τρίτο Α/Γ που καθελκύστηκε και παραδόθηκε στο Π.Ν. άρχισε την 15 η Μαΐου 1986 με την κοπή των ελασμάτων. Ακολούθησε η τοποθέτηση της τρόπιδος την 1 η Ιουλίου 1989 και στη συνέχεια η καθέλκυση του πλοίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5 η Ιου-λίου 1990. H Ελληνική Σημαία υψώ-θηκε την 25 η Φεβρουαρίου 1999 και η ένταξή του πλοίου στο Στόλο την 18 η Μαΐου 1999 με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Κ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΠΝ.

(5) Α/Γ ΡΟΔΟΣ (L - 177)
Το Α/Γ ΡΟΔΟΣ είναι το πέμπτο Α/Γ που καθελκύστηκε και παραδόθηκε στο Π.Ν. Η καθέλκυση του πλοίου εκτελέστηκε την 6 Οκτωβρίου 1999 ενώ η ύψωση της Ελλη-νικής Σημαίας και η ένταξή στο Στόλο την 30 Μαίου 2000 με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ν. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Π.Ν.

 


 

β. ΠΤΜ ΤΥΠΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
Τα Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) τύπου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (Ρωσική ονομασία ZUBR - Νατοϊκή ονομασία POMORNIK ) είναι σήμερα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αερόστρωμνα αποβατικά σκάφη( Air - Cushion Landing Craft ) στον κόσμο και αποτελούν την τέταρτη γενιά αερόστρομνων σκαφών. Στο Π.Ν. έχουν ενταχθεί τέσσερα σκάφη αυτού του τύπου.

(1) ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (L - 180)
Το ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ είναι το πρώτο ΠΤΜ που παρελήφθηκε από το ΠΝ. Είναι Ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα 12322 με Ser . No 104. Ναυπηγήθηκε το 1993 στο ναυπηγείο της εταιρίας ALMAZ της Αγίας Πετρούπολης και παρα-δόθηκε στο Ρωσικό Ναυτικό το 1994 με τον αριθμό 717. Το έτος 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής και της Ρωσικής πλευράς σύμφωνα με την οποία θα γινόταν πλήρης επισκευή όλων των συστημάτων του σκάφους με κύριες μετασκευές στα συστήματα ψύξεως ελαίου των κυρίων μηχανών, την προσθήκη δύο επιπλέον συστημάτων κλιματισμού και την προσθήκη δύο μετατροπέων ηλεκτρικής ισχύος. Τον Οκτώβριο έως Νοέμβριο του 2000 διεξήχθησαν οι έλεγχοι του σκάφους εν όρμω ( harbor trials ) και εν πλω ( sea trials ) στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας. Η επίσημη παραλαβή του πλοίου από το Πολεμικό Ναυτικό και η ύψωση της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2001 με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Χ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΠΝ.

ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

 

(2) ΠΤΜ ΙΘΑΚΗ (L - 181)
Το ΠΤΜ ΙΘΑΚΗ είναι το δεύτερο ΠΤΜ που παρελήφθηκε από το ΠΝ. Είναι Ουκρανικής προελεύσεως και σχεδιάσεως και ναυπηγήθηκε το 1992 στο ναυπηγείο της εταιρίας MORYE στη Θεοδοσία της Ουκρανίας. Το έτος 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής και της Ουκρανικής πλευράς. Από τον Οκτώβριο 2000 έως τον Ιανουάριο του 2001 διεξήχθησαν οι έλεγχοι του σκάφους εν όρμω (harbor trials) και εν πλω (sea trials) στη Θεοδοσία της Ουκρανίας. Η επίσημη παραλαβή του πλοίου από το Πολεμικό Ναυτικό και η ύψωση της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 2 Μαρτίου 2001 στο ΝΣ με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Γ. ΤΑΤΑΚΟ ΠΝ.

ΠΤΜ ΙΘΑΚΗ

 

(3) ΠΤΜ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (L - 183)
Το ΠΤΜ ΖΑΚΥΝΘΟΣ είναι το τρίτο ΠΤΜ που παρελήφθηκε από το ΠΝ. Είναι Ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα 12322 με Ser . No 107. Η ναυπήγησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2000 στο ναυπηγείο της εταιρίας ALMAZ της Αγίας Πετρούπολης και καθελκύστηκε τον Μάιο του 2001.Η άφιξη του στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2001. Η ένταξη του στο ΠΝ καθώς και η ύψωση Σημαίας πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2001 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Μ. ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΠΝ. Παροπλίστηκε την 12 Μαΐου 2010 με τελευταίο Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Α. Ακτίπη ΠΝ.

ΠΤΜ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

(4) ΠΤΜ ΚΕΡΚΥΡΑ (L - 182)
Το ΠΤΜ ΚΕΡΚΥΡΑ είναι το τέταρτο ΠΤΜ που παρελήφθηκε από το ΠΝ. Είναι Ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα 12322 . Η ναυπήγησή του ξεκίνησε το 2003 στο ναυπηγείο της εταιρίας ALMAZ της Αγίας Πετρούπολης και καθελκύστηκε 25-6-2004 . Η άφιξη του στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2004. Η ένταξη του στο ΠΝ καθώς και η ύψωση Σημαίας πραγ-ματοποιήθηκε στις 4-1-2005 με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Η. ΚΟΥΠΛΑΚΗ ΠΝ.

ΠΤΜ ΚΕΡΚΥΡΑ