Πλοίαρχος Γεώργιος Σάγος ΠΝ

 

  

Επώνυμο

ΣΑΓΟΣ

                                     

     Πλοίαρχος Γεώργιος Σάγος ΠΝ
    

Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βαθμός

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Τόπος & Ημερομηνία Γεννήσεως

Χαλκίδα  5-10-1963

Ημερομηνία Κατάταξης

1981

 


Ημερομηνίες Προαγωγής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

10-6-1985

 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

2

24-6-1988 

 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3

27-6-1992

 ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

4

30-6-1997

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

5

18-12-2001

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

6

4-3-2009

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

 

Τοποθετήσεις / Υπηρεσία :

Έχει υπηρετήσει στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ) και σε διάφορες Φ/Γ και Κ/Φ, με τα ακόλουθα κυριότερα καθήκοντα:
 

-       Στη Φ/Γ ΕΛΛΗ, ως Αξιωματικός Αεραμύνης (ADO), PWO, Σν, Air Controller, Flight Deck Officer (FDO), στο διάστημα 1985 – 1988.

-       Στη Φ/Γ ΘΡΑΚΗ, ως αξιωματικός Α/Υ και Επιχειρήσεων (1993-1995).

-       Στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ), ως Project Manager για το πρόγραμμα «Α/Υ Grooming» των Φ/Γ τ. KNOX (1995).

-       Στη Φ/Γ ΕΛΛΗ, ως Ύπαρχος (1995-1997).

-       Στην Κ/Φ ΟΡΜΗ, ως Κυβερνήτης (1997-1998).

-       Διευθυντής Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Α/Τ-Φ/Γ (1998-2000)

-       Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, ως Κυβερνήτης (2007-2008)

 

Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Τμηματάρχης και ως Διευθυντής στο ΓΕΝ/Γ3 (2000-2003), ως Ε΄ Επιτελής ΣΑ/ΣΕΒΑΣ στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (2003-2006), ως Υποδιευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης στη ΣΝΔ (2008-2010) και ως Τμηματάρχης στο ΚΕΜΕΤ/ΓΕΕΘΑ (2010-2011).

Σήμερα είναι Διευθυντής του Γραφείου Συλλογής και Αξιοποίησης Καινοτόμων Ιδεών στο ΓΕΝ, από τον Απρίλιο του 2011, και Διοικητής του ΚΑΣΜΝ, από το Σεπτέμβριο του 2012.

 

Εκπαιδεύσεις / Πτυχία / Εξειδικεύσεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

(Αρχηγός Τάξης)

1985

AIR CONTROLLER

ΝΑΤΟ «Α» GRADE

1987

Γενικής Εκπαίδευσης Ανθυποπλοιάρχων

1989

Σχολείο εξειδίκευσης Α/Υ ΚΕΚΑΝ

1990

Master Of Science in Electrical Engineering (MSEE),

NPS, MontereyCA

1992

Master of Science in Engineering Acoustics (MSEA),

NPS, MontereyCA

1992

Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1997

Maritime Warfare Course,

Maritime Warfare Centre, HMS DryadUK

1999

Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ)

2002

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους και μία κόρη.

 

Μετάλλια / Παράσημα / Διαμνημονεύσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Χρυσός Σταυρός του Τάγματος Φοίνικα

2

Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

3

Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα

4

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’ και Γ΄ Τάξεως

5

Διαμνημόνευση Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως