ΥΝΑ

Η Υπηρεσία Ναυτονομίας (ΥΝΑ) ιδρύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005, και προήλθε από την συγχώνευση των τμημάτων ναυτονομίας Δ/ΒΟΤ και ΝΔΑ. Εδρεύει στην περιοχή Σκαραμαγκά. Η κύρια αποστολή της είναι:

α. Η επιτόπια έρευνα τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται υπηρεσιακά οχήματα για την καταγραφή των συνθηκών του τροχαίου.

β. Ο έλεγχος εφαρμογής των καθοριζομένων στους κανονισμούς των Ενόπλεων Δυνάμεων σε ότι αφορά στην τάξη, πειθαρχεία και κανονική παράσταση του στρατιωτικού προσωπικού και την κυκλοφορία οχημάτων του Π.Ν.