Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) - Γενικά

       Η Διεύθυνση Διοικήσεως (ΔΔ) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό σε θέματα Διοικητικής φύσεως, Μέριμνας Προσωπικού, Ασφάλειας, Άμυνας, Κινήσεως Πλωτών Μέσων και Οχημάτων καθώς και Επικοινωνιών που αφορούν το Ναύσταθμο Σαλαμίνας.