Οικονομικά Θέματα

Εφαρμογή Ν.1256/82 Περί Πoλυθεσίας και Πολυαπασχόλησης
Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό
Περί Παροχών ΕΛΠΝ Αναθεώρηση - Επικαιροποίηση Εγγράφου 2013
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών Θεμάτων Δημοσίου
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.4024/2011(ΦΕΚ Α’ 226)
 
 
Powered by Phoca Download
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ