Αρχηγός ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)

 
Αρχηγός ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)

Βιογραφικό Αρχηγός: Αντιναύρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ


 

Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ν. (Α / ΓΕΝ), προεδρεύει του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και ασκεί την Πλήρη Διοίκηση και Έλεγχο του προσωπικού, υλικού και μέσων αυτού.

Είναι σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), για την άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προετοιμασία για πόλεμο, ετοιμότητα και χρήση των προσωπικού, υλικών και μέσων του Π.Ν. και της θαλάσσιας ισχύος του Έθνους, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και την συντονισμένη δράση του Α / ΓΕΕΘΑ για θέματα αρμοδιότητάς του. Ο Α / ΓΕΝ συμμετέχει ως μέλος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αμύνης (ΣΑΜ) και είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Προεδρεύει, επίσης, του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται, όπου το Νόμο επιτρέπει και για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ημέρες, από τον Υπαρχηγό Γ.Ε.Ν. Σε περίπτωση που η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από αυτό το χρονικό διάστημα, αναπληρώνεται από τον αμέσως νεώτερο του στην ιεραρχία Αξιωματικό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Προστασίας (ΚΥΣΕΑ). Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε περίοδο ειρήνης και πολέμου, ο Α / ΓΕΝ συνδράμει, από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ