Αρχηγός ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)

 
Αρχηγός ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)

Βιογραφικό Αρχηγού: Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ


 

Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ν. (Α/ΓΕΝ), προΐσταται του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και ασκεί Πλήρη Διοίκηση και Έλεγχο στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα αυτού.

Είναι σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), για την άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση, και την προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του προσωπικού, του υλικού και των μέσων του Π.Ν. και της θαλάσσιας ισχύος του Έθνους, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το συντονισμό του Α/ΓΕΕΘΑ για θέματα της αρμοδιότητας του. Ο Α/ΓΕΝ συμμετέχει ως μέλος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αμύνης (ΣΑΜ) και είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου στο Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Προεδρεύει, επίσης, του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται, όπου ο Νόμος το επιτρέπει και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημέρες, από τον Υπαρχηγό Γ.Ε.Ν. Σε περίπτωση που η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από αυτό το χρονικό διάστημα, αναπληρώνεται από τον αμέσως νεότερο του στην ιεραρχία Αξιωματικό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε καιρό ειρήνης και πολέμου, ο Α/ΓΕΝ επικουρείται, από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ