Πλοίαρχος Νικηφόρος Αναστάσιος ΠΝ

 
 
Πλοίαρχος Νικηφόρος Αναστάσιος ΠΝ

 

Ο Πλοίαρχος Αναστάσιος Νικηφόρος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 1966. Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1984 και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1988, οπότε και ονομάστηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος. 

Ημερομηνίες προαγωγής:

 • Σημαιοφόρος  1988
 • Ανθυποπλοίαρχος  1991
 • Υποπλοίαρχος  1995
 • Πλωτάρχης  2000
 • Αντιπλοίαρχος  2006
 • Πλοίαρχος 2014

 

Τοποθετήσεις/Υπηρεσία:

Έχει υπηρετήσει  σε Φρεγάτες (Φ/Γ), Αντιτορπιλλικά (Α/Τ), Ταχέα Σκάφη (ΤΠΚ) και σε αριθμό επιτελικών θέσεων. Οι κυριότερες τοποθετήσεις όπου υπηρέτησε με ιδιαίτερα καθήκοντα είναι:

 • 1990-1991 Ύπαρχος της Τ/Α ΚΥΚΛΩΝ
 • 1992-1995 Διευθυντής Επιχειρήσεων της ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ
 • 1995-1996  Ύπαρχος της ΤΠΚ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
 • 1996-1998 Διευθυντής Επιχειρήσεων της Φ/Γ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • 2000-2001 Ύπαρχος της Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ
 • 2001-2002 Κυβερνήτης της Κ/Φ ΝΙΚΗ
 • 2004-2005 Τμηματάρχης επί θεμάτων Οπλισμού στη Διεύθυνση Γ΄ Κλάδου       του ΓΕΝ(ΓΕΝ/Γ3-ΙΙ) 
 • 2005-2009 Επιτελής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)
 • 2009-2010 Επιστολέας στη Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ)
 • 2010-2012 Επιτελής στο Ναυτικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ MCC

                        NORTHWOOD)

 • 2012-2013 Επιτελής στο ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ
 • 2013-2014 Κυβερνήτης της Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ
 • 2017-2018 Διευθυντής Προσωπικού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης

                        (ΔΝΕ/ΔΚΒ). Aρχιεπιστολέας ΔΝΕ (Μαρ-Ιουλ 18)

 •   Από την 26η Ιουλίου 2018 υπηρετεί στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) ως Διοικητής.

        Είναι απόφοιτος του Σχολείου Γενικής Επιμόρφωσης (ΓΕ), με εξειδίκευση Αξιωματικού Οπλισμού ΤΠΚ, της Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)  και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

         Έχει τιμηθεί με όλα τα παράσημα και διαμνημονεύσεις που προβλέπονται από το βαθμό και τις θέσεις που έχει υπηρετήσει.

        Ομιλεί την αγγλική γλώσσα και έχει δύο παιδιά.