ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό ταξίδι  ΕΣ ΣΔΙΕΠΝ 31/19 στη  Λάρισα - Ν. Λήμνο

        Από Δευτέρα 6 έως και  Τετάρτη 08 Mαϊου 2019  πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό επιτελικό ταξίδι της Εκπαιδευτικής Σειράς  ΣΔΙΕΠΝ 31/19 στη Λάρισα και  Ν. Λήμνο, με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών για την αποστολή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η ΠΑ (ΑΤΑ/ΕΚΑΕ)  όσο και  οι στρατιωτικοί σχηματισμοί της Ν. Λήμνου.

        Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Ν. Λήμνο, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 88ΣΔΙ,  στην 130ΣΜ, στο ΝΑΣΛΗ/ΣΚΒ/1, στην 8η ΜΣΕΠ, σ το  Ν Π/Ρ ΛΜ 41 Β,  σ το σύνθετο Π/Ρ ΕΦ Πλάκας και στο Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

 


Εκπαιδευτικό ταξίδι  ΕΣ ΣΔΙΕΠΝ 30/18 στη  Λάρισα - Ν. Λήμνο

Από Δευτέρα 5 έως και Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό επιτελικό ταξίδι της Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΔΙΕΠΝ 30/18 στη Λάρισα και Ν. Λήμνο, με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών για την αποστολή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η ΠΑ (ΕΚΑΕ), όσο και οι στρατιωτικοί σχηματισμοί της Ν. Λήμνου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Ν. Λήμνο, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 88ΣΔΙ, στην 130ΣΜ, στο ΝΑΣΛΗ, στην 8η ΜΣΕΠ, σε Ναυτικά Παρατηρητήρια, στο Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, καθώς και στο Κέντρο Ενημέρωσης Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου.