ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικό ταξίδι  ΕΣ ΣΔΙΕΠΝ 30/18 στη  Λάρισα - Ν. Λήμνο

Από Δευτέρα 5 έως και Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό επιτελικό ταξίδι της Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΔΙΕΠΝ 30/18 στη Λάρισα και Ν. Λήμνο, με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών για την αποστολή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η ΠΑ (ΕΚΑΕ), όσο και οι στρατιωτικοί σχηματισμοί της Ν. Λήμνου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Ν. Λήμνο, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 88ΣΔΙ, στην 130ΣΜ, στο ΝΑΣΛΗ, στην 8η ΜΣΕΠ, σε Ναυτικά Παρατηρητήρια, στο Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, καθώς και στο Κέντρο Ενημέρωσης Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου.