Η ΔΝΕ Σήμερα

Η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι μια από τις τρεις (3) μεγάλες Διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και υπάγεται απ' ευθείας στο ΓΕΝ.

Στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης υπάγονται:

α. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

β. Η Σχολή Διοικήσεως Επιτελών Π.Ν (ΣΔΕΠΝ).

γ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ» (Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ)

δ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΟΡΟΣ» (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ).

ε. Η Υπηρεσία Ναυτονομίας (ΥΝΑ).

στ. Η Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος

Η ΔΝΕ δύναται να παρέχει μορφωτική βοήθεια σε ξένα κράτη, σύμφωνα με διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και καθενός απ' αυτά, με την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), τις Σχολές του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ) και την Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών Π.Ν. (ΣΔΕΠΝ).

Η έδρα της ΔΝΕ, βρίσκεται στο Στρατόπεδο Κανελλόπουλος, στην περιοχή Αμφιάλης Σκαραμαγκά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ