Υποβρύχια

ΤΥΠΟΥ ''ΠΙΠΙΝΟΣ''

ΤΥΠΟΥ ''ΠΙΠΙΝΟΣ''

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1.

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ

Ν. ΜΑΜΟΥΝΑΣ

14/04/2014

25/10/2016

2.

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ

Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

25/10/2016

13/03/2018

3.

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ

Α. ΓΚΟΤΣΗΣ

13/03/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ