Προσφορά της Εταιρείας  «SUNLIGHT ABEE»

Προσφορά της Εταιρείας «SUNLIGHT ABEE»

Ιουλ 06, 2018

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «SUNLIGHT ABEE», για την χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη αναγκών της Ναυτικής Βάσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων