Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  τις Εταιρείες «INMARTEK- PHAROS MARINE», για την ευγενική χορηγία φαρικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από την Υπηρεσία Φάρων.        Διεύθυνση Εθιμοτυπίας…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Σύνδεσμο Απoφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για την πολύτιμη συνεισφορά του, στην αναβάθμιση των χώρων διαμονής των Ναυτικών Δοκίμων της Σχολής Ναυτικών…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την  «ΟIΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ», για την προσφορά της σε υλικά χρωματισμού και εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα  «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΕ », για την προσφορά τους αναφορικά με την ανάληψη εργασιών συντήρησης – επισκευής των υφάλων του Ιστιοφόρου ΟΣΤΡΙΑ…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «POSEIDON MARINE and INDUSTRIAL SUPPLIES », για την προσφορά της αναφορικά με την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης συντήρησης καταδυτικών συσκευών DRAGER…