Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την εταιρεία «SYSTEMS SUNLIGHT», για την πολύτιμη προσφορά της, σε εξοπλισμό για υποδομές πληροφοριακών συστημάτων(servers) με τα συστήματα ελέγχου αυτών,…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων για την πολύτιμη προσφορά πέντε αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών τα οποία θα ενισχύσουν τον εξοπλισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.…
    Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ALLOSURF», για την παροχή ενός υπολογιστικού συστήματος (Server Dell 2u) τo οποίo θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο μαθηματικής μοντελοποίησης…
      Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. », για την προσφορά της αναφορικά με τις εργασίες συντήρησης τεσσάρων Βοηθητικών Πλοίων Βάσης.        H ανωτέρω…
    Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε », για την προσφορά 82 τόνων ναυπηγικών ελασμάτων   τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προς κάλυψη επισκευαστικών αναγκών. H εν λόγω…