Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον ΗΛΙΑ και ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ , για την ευγενική χορηγία εξοπλισμού Υποβρύχιας Έρευνας και Ναυτιλίας, ο οποίος  θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον  Γεώργιο Λειβαδά, Υποπλοίαρχο  ΠΝ  ε.α   για την χορηγία  πεντακοσίων (500) βιβλίων-      εγχειριδίων(Ναυτικού Περιεχομένου ) που θα εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Σχολής…
   Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  και την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», για την  χορήγηση Ιατρικού Εξοπλισμού στη Μονάδα…
   Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς  την Εταιρεία «INTRACOM-TELECOM», για την ευγενική χορηγία εγκατάστασης λογισμικού στατιστικών δεδομένων (BIG  DATA), το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ», για την προσφορά ναυπηγικών ελασμάτων αλουμινίου  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ναυπηγοεπισκευαστικού προγράμματος  των ΤΠΚ…