Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ Α.Ε.», για την παροχή υλικών, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για την κάλυψη αναγκών της Τριήρους Ολυμπιάς. Η εν λόγω…
        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «HELMEPA», για την προσφορά στα στελέχη  του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία αφορά στην δωρεάν διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τη χρήση…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε», για την προσφορά υλικών, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για τον εξοπλισμό των ιστιοφόρων σκαφών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Evochem Α.Ε.», για την προσφορά προστατευτικού και συντηρητικού λαδιού Deck Oil, τo οποίo χρησιμοποιήθηκε για την προστασία του καταστρώματος του…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την κυρία Άννα Μαχαίρα, για την προσφορά της, η οποία διατέθηκε στο Ταμείο Εθνικού Στόλου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί εξ’ ημισίας στην…