Πληροφορίες πριν την Κατάταξη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εξειδίκευση - Μοριοδότηση Οικονομικών & Κοινωνικών Κριτηρίων
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όσους υποχρεούνται να καταταγούν στο ΠΝ με την 2017 Γ' ΕΣΣΟ (28 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2017).


 

H εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας κατάταξης πατήστε εδώ