Προμήθεια Αντλιών τύπου Ρ-100, συνολικού Π/Υ 517.560,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Φεβ 13, 2018