Πρόσκληση εταιριών σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις (τεχνικό διάλογο) για αναβάθμιση λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού καθώς και σηματικής Αλληλογραφίας

Φεβ 08, 2018