17Ε/17 : Προμήθεια ΣΕΤ επιθεώρησης ηλεκτρομηχανών PIELSTICK 8PA4V200VG Φ/Γ τ. “S”, συνολικού Π/Υ 495.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Φεβ 08, 2018