38/17 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υλικών Κ. Μηχανών τύπου WARTSILA και Υπερπληρωτών, συνολικού Π/Υ 568.926,16€.

Ιαν 12, 2018