Επαναλ. Συν. Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη για την Υποβολή Νοσηλίων Εσωτερικών Ασθενών ΝΝΑ σε ΕΟΠΥΥ για ένα έτος, Εκτ. Αξίας 51.365,89 € πλέον ΦΠΑ

Ιαν 12, 2018