Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ για το μήνα Απριλίο 2018, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Ιαν 11, 2018