Συνοπτικός Διαγωνισμός για σύναψη συμφωνίας πλαισίου με ενσφράγιστες προσφορές για ανάδειξη εργολάβου εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων ΣΜΥΝ, εκτιμώμενου κόστους 35.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την περίοδο από Φεβ έως και Δεκ 2018

Ιαν 10, 2018