20/17 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υλικών Γενικής Επιθεώρησης Ωστικών Τριβέων Υ/Β τ. «209», συνολικού Π/Υ 230.000,00€.

Ιαν 08, 2018