ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ PT6T-6 Ε/Π ΑΒ-212 ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Δεκ 14, 2017