ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ EΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕ ΦΑΡΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Δεκ 07, 2017