ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΣ» ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΑΡΑΞΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 18/17

Δεκ 04, 2017