ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 17/17 (Επαν. 10/17) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 414.000,00€

Δεκ 01, 2017