Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ για το μήνα Μάρτιο 2018, εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Νοε 30, 2017