Επαν. Διακήρυξη Συν. Διαγωνισμού για την Παροχή Εργασιών Ανακαίνισης Υποκαταστήματος Στρατιωτικού Φαρμακείου (ΥΣΦ) ΝΝΑ Εκτιμώμενης Αξίας 26.195,00 € πλέον του ΦΠΑ

Νοε 10, 2017