ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΠΛΟΓΡ.ΣΥΣΤΗΜ.ΝΝΑ ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜ.ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ (1) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΚΤΙΜ.ΑΞΙΑΣ 32.258,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓ.ΦΠΑ

Νοε 10, 2017