Επαναληπτικός Συν. Διαγων. Π/Θ Αναλώσιμου ΥΓ Υλικού Γενικής ΜΕΘ ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 32.380,70 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.

Νοε 09, 2017