Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCHROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας, Εκτιμώμενου Π/Υ Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €)

Νοε 07, 2017