Διακήρυξη Διαγωνισμού για σύναψη συμφωνίας-πλαισίου από 1 /12/17 έως 31/3/18 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εκτιμώμενου κόστους 45.000,00€.

Νοε 03, 2017