Διαδικασία εξεύρεσης ταξιδιωτικού γραφείου για την διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδίου είκοσι (20) ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Southampton) συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης, διαμονής, πλήρους διατροφής και λοιπών δραστηριοτήτων

Οκτ 16, 2017