ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (60.000,00 €).

Οκτ 11, 2017