ΕΠΑΝ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΘ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ AMPICILLIN/SULBACTAM, CLINDAMYCIN ΚΑΙ CEFUROXIME ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΠ, ΕΚΤ. ΑΞΙΑΣ 25.627,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝ. ΦΠΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Οκτ 05, 2017