ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 143/2017-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΑΚΤΡΑ ΛΟΥΤΡΟΥ- ΠΡΟΣΟΨΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σεπ 13, 2017