Συν. Διαγ. Π/Θ Αναλώσιμου Υ/Γ Υλικού Θωρα/γικής Κλινικής ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτ. Αξίας 30.640,00 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Σεπ 13, 2017