ΔΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.938,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1211

Σεπ 13, 2017