ΔΗΜΟΣ.ΑΠΑΙΤΗΣ.ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 28/17 ΓΙΑ ΤΗΝ Π/Θ ΨΥΧΡΩΝ ΚΙΤ ΤΜΗΜ.ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΙΜΩΜ.ΑΞΙΑΣ 13.699,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1211

Σεπ 11, 2017