ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 123/2017-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Η-12000 ΚΑΙ Η-24000 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Αυγ 11, 2017