Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Οικονομικού Φορέα για εργασίες επισκευής Δύο (2) Κ. Μηχανών στο Πλαίσιο Επιθεώρησης W-6 Π.Π. εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α

Αυγ 11, 2017