Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής οκτακοσίων (800) ΗΝ καρτών συστήματος φωτισμού ανάγκης ΦΓ τύπου ‘’S’’ στο Ν.Σ.

Αυγ 09, 2017