ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/08/17 ΕΩΣ 30/11/17

Ιουλ 14, 2017