Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Εργασιών Στεγανοποίησης Οροφής (Ταράτσας) ΛΑΥΝΣ Π/Υ Κόστους 43.500,00€ (CPV: 45261410-1)

Ιουλ 12, 2017