Επαναληπτικός Συνοπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την εκποίηση «ως SCRAP» των Πρώην Φ/ΓΔ Νο 6 και Φ/ΓΔ Νο 24 (CPV: 34510000-5)

Ιουν 16, 2017